Αυτή είναι μία νέα προσφορά από την κονκαρδα. Μόνο με 100 ευρώ!